Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

R E G U L A M I N     P O B Y T U     W     E P O C E 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie,

pozwoli to nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku. 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Goście mogą zabierać ze sobą na plażę parawany, koce, leżaki stanowiące wyposażenie obiektu pod warunkiem późniejszego odstawienia ich na miejsce w stanie nie uszkodzonym.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, dzieci do lat 15 mogą korzystać z balkonów, górnego tarasu i wieży widokowej tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Aby dokonać rezerwacji należy wpłacić na konto bankowe wynajmującego zadatek ustalony przy dokonywaniu rezerwacji w przeciągu 3 dni roboczych. Termin wpłaty zadatku może być przedłużony po uzgodnieniu z wynajmującym.
 5. Należność za pobyt w EPOCE oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 6. Zadatek nie przepada, jeżeli w ciągu 30 dni od rezygnacji z terminu pobytu, ustalą Państwo nowy termin pobytu, ale rezygnacja nie nastąpi później niż 7 dni przed pierwotnym terminem. W przypadku braku w tym czasie Państwa reakcji zadatek przepada w całości.
 7. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia należy zgłosić względnie jak najszybciej, aby mogło być uwzględnione.
 9. Za przedłużenie przez Gościa pobytu  w godz. 11.00 – 17.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 17.00 za całą dobę. Przedłużenie to może nastąpić tylko po uzgodnieniu z wynajmującym.
 10. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00 - 22.00.
 11. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu.
 13. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez uzyskania zgody wynajmującego.
 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking na posesji jest płatny, niestrzeżony.
 15. Za pobyt zwierzątka (pies, kot itp.) pobiera się opłatę w wysokości 10, 00 PLN. za dobę.
 16. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 18. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach. Palenie tytoniu jest dozwolone na balkonach, górnym tarasie i przed wejściem do obiektu.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych budynku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań wynajmującego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 21. Wynajmujący wydaje jeden komplet kluczy do pokoju i wejścia głównego. Drugi komplet kluczy wydawany jest na prośbę gościa. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50, 00 PLN.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres po wydaniu takiej dyspozycji przez Gościa. W przypadku braku dyspozycji wynajmujący przechowa przedmioty przez jeden miesiąc, a następnie przekaże do utylizacji.

Regulamin pobytu w EPOCE podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych:  www.miedzyzdroje-epoka.pl, www.miedzyzdroje-epoka.eu oraz umieszczenie w każdym pokoju. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez wynajmującego i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012 r.

                                                                                Życzymy Państwu miłego pobytu.

                                                                             EPOKA